Hvor venner møtes

Kjøpmannsgata 33, 7500 Stjørdal. Tlf: 74 82 22 38